Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

fredag 5 februari 2016

Tema människan - Tänder

Vi har börjat med vårt projektarbete inom Tema Människan. Barnen har varit så intresserade av tänder. Mycket olika tankar och funderingar har diskuterats mellan barnen.

Vi har använt oss av olika tekniker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar