Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

måndag 7 mars 2016

Projektarbete tänder + mello

Vi leker vi tandläkare. kontroll av tänder, ser de bra ut? Har jag borstat dem ordentligt?
Bra att ha en kamrat som kan hjälpa mig att räkna hur många tänder jag har!
 Vi avbildar vi våra tänder och räknar antal.
Nu i mellodifestivaltider har vi byggt upp en egen scen där vi sjunger och dansar och också är små "stjärnor"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar