Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

fredag 22 april 2016

Tema människan - tänder

Barnen har räknat sina tappade tänder, och har tillverkat ett tanddiagram över hur många tänder vi tappat. Här kan vi räkna och jämföra!
Vi har skulpterat och målat hajens och människans tänder, 
Vi avslutar vårt tema med att bjuda in en tandsköterska. Barnen har fått möjlighet att ställa frågor och reflektera med ett riktigt "proffs".
Här är tandsköterskan Eva från Skarptorps tandklinik. 
Hon pratar om hur viktigt det är att borsta sina tänder, att inte äta för ofta, så tänderna får vila emellan måltider. Alla barnen fick prova att borsta.
I tandläkarstolen måste man gapa ordentligt så att tandläkaren ser alla tänder.

Kossan visar oss hur mycket vi måste gapa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar