Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

torsdag 14 april 2016

Vi hjälper varandra!På Bullerbyn pratar vi ofta om att det är viktigt att vara en bra kompis.
Vi slåss inte med varandra, vi tröstar om någon blir ledsen och vi hjälper varandra!
Idag visade Carlos exempel på det då han hjälpte Yousef att ta fart på gungan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar