Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

tisdag 21 mars 2017

Tema Bakterier
 


                Bakterieexperiment. Hur mycket bakterier har vi på händerna?
Efter 1 vecka har bakterierna utvecklats, så att vi ser dem! Smörgåsen till vänster har rörts med otvättade händer och den till höger har vi inte rört med våra händer!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar