Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

tisdag 21 mars 2017


Experiment med USB mikroskåpHur ser vår händer ut i ett mikroskåp? Ser vi små bakterier på händerna
På datorskärmen syns handens mönster och småsår, men bakterierna är för små för att synas

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar