Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

fredag 31 mars 2017Nu har våra bakterier växt till sig ordentligt, det har gått 10 dagar nu Smörgåsen till höger är den som vi tog på med smutsiga händer. Bakterierna ser olika ut och har olika färger.
Vi arbetar med att läsa ritning och lägga ett mönster.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar