Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

fredag 31 mars 2017


Vi har tittat i faktaboden om bakterier, som vi lånade på bokbussen. Och vi hittade en bild på gröna bakterier som liknar dem på smörgåsen.


På läsvilan läser vi böcker om bakterier, den här boken läser vi just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar