Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

måndag 22 maj 2017

Bygg och konstruktion

                           Celina bygger ett sandslott!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar