Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

måndag 22 maj 2017

Tema: bakterier


Så här ser våra smörgåsarna ut just nu...
fulla med bakterier!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar