Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

onsdag 3 maj 2017

Vad gör vi med skräpet vi hittat?

Titta vad mycket skräp vi hittade tillsammans i skogen...


Här har vi Molly som ska slänga skräpet som vi hittade!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar