Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

fredag 22 september 2017

Skogen Augusti 2017

Vi tränar på att klättra uppför berget i skogen.
Här klättrar Munasar...Här klättrar Emanuel uppför berget...
Kämpa på...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar