Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

tisdag 14 november 2017


Vi har lärt oss att kroppens största muskel är lårmuskeln.
Här tränar vi på att stå i 90 graders vinkel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar