Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet. Det är en liten förskola med två avdelningar och cirka 34 barn. De är indelade i äldre- och yngregrupp. Dragspelet ingår som en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Dragspelet, Tamburinen och Trombonen.

onsdag 28 februari 2018

Tema Människan-kroppen 
                          Estetiska uttrycksformer:
Barnen utvecklar sin skapande förmåga och förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer.


             Vi skapar kroppar med uttrycksformen "Lera"

 
                                  Visst blev de fina?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar